Regulamin sklepu – Obowiązujący do 07-02-2021

I WSTĘP

 1. ALWERO Sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach (43-330), ul. Krakowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000456429, NIP: 9372666131, Kapitał zakładowy spółki: 7 071.500,00 PLN (w całości opłacony), umożliwia kupowanie wyrobów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.alwero.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest ALWERO Sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach (43-330), ul. Krakowska 1
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji wyrobów dostępnych w Sklepie („WYROBY” lub „WYRÓB”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów marki ALWERO.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Informacje o Wyrobach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Wyroby w Sklepie są szczegółowo oznaczone nr ref. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Wyrobu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Wyrobów. Ewentualne różnice w kolorze Wyrobów oraz zdjęć publikowanych w Sklepie wynikają z ustawień monitora.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. ALWERO Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Wyrobów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a ALWERO Sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach 43-330, ul. Krakowska 1
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. ALWERO Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji ALWERO Sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Wyroby w następujący sposób:
  1. na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  2. b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Wyrobów na adres e-mail: sklep@alwero.pl
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Wyrobów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości,  kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. .
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Wyrobu przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Wyrobu w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Wyrobów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną ALWERO Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Wyrobów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Wyrobów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty zamówienia Klienta złożonej złożonego drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty zamówienia Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz ALWERO Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta wyrobów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

IV DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Wyroby dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Wyrobów określony jest na karcie wyrobu oraz w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
 2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Przewidywany czas dostawy oraz koszty z tym związane do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej na terenie EU jest każdorazowo określany przez Sklep, a klient jest powiadamiany osobnym mailem o faktycznym terminie nadania przesyłki. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Cashbill.pl bądź zwykłym przelewem internetowym).
 3. Wyroby są dostarczone pod wskazany adres, w zależności od wyboru klienta, firmą kurierską DHL,  poprzez dostawę zamówionego Wyrobu. Opłaty za dostawę wyrobów są podawane w procesie składania zamówienia.
 4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 5. Zamówienia o wartości powyżej 300,00 zł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (słownie: trzysta 00/100) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Wyrobów wynosi:
  1. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – Kurier DHL lub Paczkomat Inpost -cena w zależności od ilości zamawianych produktów i wielkości paczki. Koszt dostawy ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia..
  2. Koszt wysyłki towarów na terenie Unii Europejskiej  wyliczany jest osobno do każdego kraju
 6. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu wyrobu.
 7. Klient może odebrać zamówione Wyroby Punkcie odbioru tj. w siedzibie Sklepu ALWERO Sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach 43-330, ul. Krakowska 1.
 8. Koszt odprawy celnej leży po stronie kupującego.
 9. Odbiór wyrobów, jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00. Telefon kontaktowy to: +48 33 845 19 25 wew. 26
  1. W celu odbioru zamówionego Wyrobu w Punkcie odbioru, przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć opcję „odbiór w punkcie.” Klient zostanie powiadomiony o możliwości odbioru zamówionego Towaru wiadomością SMS. Odbierając zamówiony Towar Klient obowiązany jest okazać osobie wydającej Towar otrzymaną wiadomość SMS oraz dowód osobisty, w celu potwierdzenia tożsamości składającego zamówienie oraz odbierającego Towar.
  2. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 16.00 z opcją odbioru w Punkcie odbioru zazwyczaj są gotowe do odbioru w następnym dniu roboczym od godziny 10.00.
  3. Wyrób zamówiony z opcją odbioru w Punkcie odbioru można odebrać w terminie 7 dni od dnia otrzymania SMS-a z powiadomieniem, o którym mowa w pkt 13 powyżej. Klient może przymierzyć Wyrób odbierany w Punkcie odbioru i ewentualnie dokonać zwrotu całości lub części zamówienia (odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w odpowiednim zakresie).
  4. Zapłata za Wyroby odbierane w Punkcie odbioru może być dokonana także bezpośrednio przy odbiorze, gotówką lub kartą płatniczą. W Punkcie odbioru mogą być także odbierane Wyroby, za które Klient zapłacił z góry.
  5. W Punkcie odbioru Klienci mogą także dokonać zwrotu Wyrobów zamówionych w Sklepie i odebranych poza Punktem zwrotu, w ramach wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 10. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:
  1. Dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,
  2. Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.
 11. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 9 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:
  1. Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy wyrobów, przy czym standardowo wynosi minimum 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. Koszt wysyłki towarów wynosi Kurier 15,00 złotych, wyjątkiem są kraje Unii Europejskiej, gdzie z uwagi na konieczność transportu poza granice RP koszt wysyłki wyliczane jest osobno do każdego kraju
  3. Klient nie ponosi kosztów dostawy zamawianych wyrobów, jeżeli ich łączna wartość w danym zamówieniu jest równa bądź wyższa kwocie 1000,00 złotych,
  4. Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  5. Zapłata za wyroby może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line;
  6. Koszty zwrotu wyrobów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
  7. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

V CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie zakupu wyrobów podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych wyrobów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.
 2. Ceny wyrobów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient płaci cenę za zamówione wyroby wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym przelewy24.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Alwero Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu przelewy24.pl) w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za wyroby,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy wyrobów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny wyrobów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
 4. ALWERO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen wyrobów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych wyrobów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży wyrobów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty przelewy24.pl, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez przelewy24.pl jako agenta rozliczeniowego.

VI REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Wyroby oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. ALWERO Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne Wyrobów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. ALWERO Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: Sklep Internetowy ALWERO Sp. Z o.o. ul. Krakowska 1, 43-330 Hecznarowice, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep ALWERO.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji
  w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany wyrób.
 5. Jeżeli wyrób ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny wyrobu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wyrób na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany wyrobu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, wyrób zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia wyrobu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

VII ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zwracany produkt nie może mieć oderwanych metek i nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.
 2. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wyrobów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie wyrobów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: ALWERO Sp. Z o.o. ul. Krakowska 1, 43-330 Hecznarowice.
 5. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić
  i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@alwero.pl.Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Klient odsyła wyroby, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy ALWERO Sp. Z o.o. ul. Krakowska 1, 43-330 Hecznarowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 10. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych wyrobów wynikające z korzystania z nich  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Klient może również dokonać zwrotu wyrobów poprzez dostarczenie towarów do siedziby ALWERO Sp. z o.o.

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży wyrobów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej wyrobów,
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży wyrobów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa  i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (sklep@alwero.pl) lub telefonicznie na (nr tel: 33 845 19 25). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. ALWERO Sp. z o.o. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ ALWERO SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest spółka ALWERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@alwero.pl lub: Inspektor Ochrony Danych ALWERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 1, 43-330 Hecznarowice.
 4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  4. jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
  5. w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
  6. w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie wyrobów;  Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
  7. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
  8. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 1. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 2. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika wyrobów, w tym odbioru płatność za zakupione wyroby, jak również dostarczenia wyrobów.
 3. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 4. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 5. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku
  z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.

X ZAPISY KOŃCOWE

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Do umowy sprzedaży wyrobów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 5. ALWERO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
 6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.