Reklamacje i zwroty można zgłaszać za pomocą formularza

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o możliwym realnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.