Procedura składania i obsługi reklamacji

Spółka ALWERO jest odpowiedzialna względem Kupującego, do którego zastosowanie znajdą przepisy niniejszej Procedury, jeżeli sprzedany mu Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Nasza procedura reklamacji zawiera wskazówki umożliwiające jak najszybszą i spełniającą Państwa oczekiwania reakcję ALWERO na zgłoszone zastrzeżenie do zakupionego lub dostarczonego Państwu Towaru. 

Reklamację dotyczącą wad Towaru można składać w ciągu dwóch lat od daty ich zakupu. 

Wiele z poniżej opisanych czynności jest tylko rekomendowana. Reklamację możecie Państwo złożyć w dowolnej, wybranej przez siebie formie, musi jedynie jasno z niej wynikać kto składa reklamację, w zakresie jakiego Towaru oraz w zakresie jakich zastrzeżeń, a także jeśli mają Państwo jakieś preferencje odnośnie wskazania sposobu jej realizacji informację tym zakresie. 

Procedura obsługi reklamacji, przykładowy formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce PROCEDURA REKLAMACJI w dziale OBSŁUGA KLIENTA (pobierz formularz). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do ewentualnego zapoznania się z pouczeniami zawartymi na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/ oraz zapisami Regulaminu Sklepu Online, którego niniejsza Procedura stanowi integralną część.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne możecie Państwo zgłosić jeżeli jesteście Kupującym będącym Konsumentem lub Klientem biznesowym uprzywilejowanym (w rozumieniu Regulaminu Sklepu Online) oraz zakupiliście od ALWERO Towar w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie Online.
 2. Reklamację można zgłosić:
  1. za pomocą poczty elektronicznej: shop@alwero-wool.com ;
  2. bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym ALWERO (ul. Krakowska 1 43-330 Hecznarowice);
  3. za pomocą przesyłki listownej na adres: Alwero sp. z o.o. ul. Krakowska 1 43-330 Hecznarowice.
 3. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości dostarczonego Towaru zauważone w momencie jego odbioru (np. uszkodzenie opakowania przesyłki przy zakupie w Sklepie Online) prosimy zgłaszać także osobie, które dostarczyła Państwu Towar.
 4. Jeśli reklamacja jest zgłaszana za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wykonanie zdjęć zauważonych uszkodzeń lub defektów Towaru i załączenie ich do korespondencji. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, ale usprawni zainicjowany przez Państwa proces reklamacji i zmniejszy ryzyko kosztów odesłania Towaru, którego reklamacja jest niezasadna.
 5. W celu zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji oraz prawidłowej identyfikacji Kupującego proponujemy skorzystanie z przygotowanego przez ALWERO wzoru formularza reklamacyjnego.
 6. W przypadku braku skorzystania z zaproponowanego formularza reklamacyjnego koniecznym jest zawarcie przez Państwa w przesłanym do nas żądaniu co najmniej następujących informacji:
  1. imię i nazwisko Kupującego dokonującego reklamacji;
  2. dane kontaktowe umożliwiające przekazanie informacji o dostarczeniu mu żądania Kupującego i sposobie jego rozpatrzenia przez ALWERO;
  3. dowodów nabycia Towaru od ALWERO (np. wydruk z karty płatniczej, paragon, faktura, numer zamówienia lub faktury fiskalnej – w zależności od sposobu nabycia Towaru i wybranej formy płatności);
  4. nazwę Towaru, którego dotyczy zgłoszenie wraz z opisem wady;
  5. wybrany przez Państwa sposób realizacji reklamacji (w przypadku uznania jej za zasadną), tj.: 
   1. wymiana Towaru na nowy;albo
   2. naprawy Towaru;albo
   3. obniżenie ceny Towaru;albo
   4. odstąpienie od umowy zakupu Towaru oraz zwrot środków – w sytuacji, gdy wada Towaru jest wadą istotną w rozumieniu obowiązujących przepisów (np. uniemożliwia lub wyłącza normalne wykorzystanie Towaru);
 7. Jeżeli okaże się, że niezbędne będzie dostarczenie do ALWERO reklamowanego Towaru (w szczególności gdy żądanie nie dotyczy obniżenia Ceny), poprosimy Cię o przygotowanie go do wysyłki, a następnie wyślemy do Ciebie Kuriera, który w uzgodnionym terminie odbierze od Ciebie produkt na nasz koszt. Jeżeli nie pasowałby Ci taki sposób odebrania reklamowanego produktu, odeślij go na swój koszt, a my zwrócimy Ci poniesione przez Ciebie koszty.
 8. Klient niezwłocznie otrzymuje od ALWERO potwierdzenie rejestracji reklamacji – w sposób w jaki złożył swoją reklamację lub jaki wskazał jako preferowany do kontaktu z ALWERO.
 9. ALWERO ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
 10. Jeżeli Państwa reklamacja okaże się zasadna, a jako preferowany sposób jej rozpatrzenia wskażecie Państwo roszczenia związane z usunięciem wady lub wymianą towaru na wolny od wad ALWERO ma prawo odmówić spełnienia takiego żądania jeżeli zadośćuczynienie jemu:
  1. jest niemożliwe do spełnienia przez ALWERO –np. gdy Towar nie jest już produkowany/nie znajduje się w ofercie (przy wymianie) lub jego naprawa jest niemożliwa lub  
  2. wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń – oznacza to konieczność uwzględniania wartości rzeczy wolnej od wad czy też rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady.
 11. Odmawiając realizacji reklamacji w sposób preferowany przez Kupującego ALWERO może zaproponować inne rozwiązanie. 
 12. Kupujący może w trakcie rozpatrywania reklamacji zmienić swój wybór jej rozstrzygnięcia i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny dopuszczalny prawem sposób. 
 13. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Towar nowy lub naprawiony odeślemy do Ciebie na nasz koszt albo otrzymasz od nas zwrot należności za reklamowany Towar (w tym koszty dostawy) gotówką w Sklepie stacjonarnym lub na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub kartę.
 14. ALWERO jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie Towaru w chwili jego zakupu, np. gdy zakupił Towar tzw. II gatunku, którego wada uwzględniona była w niższej cenie danego Towaru, o czym Kupujący wiedział decydując się na zakup.
 15. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana za zasadną reklamowany Towar wraz z wyjaśnieniem naszego stanowiska odeślemy na wskazany przez Państwa adres w stanie w jakim otrzymaliśmy go podczas inicjowania procedury reklamacyjnej. Koszty dostawy Towaru do ALWERO związane z zainicjowaniem procedury reklamacji pokrywa ALWERO.